Privacy- en cookieverklaring

Hostnet vindt uw privacy belangrijk. Wij nemen onze verantwoordelijkheid voor het beschermen van uw persoonsgegevens dan ook serieus. Daarom hebben wij een privacy- en cookieverklaring opgesteld voor onze klanten en websitebezoekers. Hierin leest u hoe wij uw persoonsgegevens verwerken.

Wat zijn persoonsgegevens?

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft aan dat een persoonsgegeven elk gegeven is over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie direct over iemand gaat of naar deze persoon te herleiden is. ‘Persoonsgegeven’ is daarmee een breed begrip. Denk bijvoorbeeld aan uw naam, telefoonnummer en overige contactgegevens.

Het doel van deze privacy- en cookieverklaring

Met deze privacyverklaring informeren we u over de manier waarop Hostnet uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en beschermt. Ook leggen we uit hoe we voldoen aan privacywetgeving zoals de AVG. Lees deze verklaring goed, zodat u weet hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. 

Het gebruik van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor deze gegevens door ons zijn verkregen. In dit geval vanwege uw bezoek aan onze website, omdat u klant bij ons bent of een bestelling wilt plaatsen. Wij informeren u over onze privacy-en cookieverklaring via onze website.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Hostnet bv (De Ruijterkade 6, 1013 AA te Amsterdam) is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Voor welke doelen verwerken wij uw persoonsgegevens?

1. Om bestellingen via onze website te kunnen verwerken

Zodra u een bestelling heeft geplaatst, verwerken wij gegevens zoals: geslacht, voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en (indien van toepassing) btw-nummer. Heeft u een persoonlijk account? Dan worden de gegevens (ook) in uw account opgeslagen. We slaan ook informatie over eerdere bestellingen en/of annuleringen op in uw account. Zo kunnen wij u sneller helpen. Zodra u een bestelling plaatst, wijzigt of annuleert, ontvangt u van ons altijd een bevestiging per e-mail.

Betalingen worden gedaan via onze payment providers (Adyen en ING). Deze payment providers zijn zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke. Op de website van de door u gekozen payment provider vindt u meer informatie over de omgang met uw persoonsgegevens. Wij verwerken financiële gegevens. Dit is nodig voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst (artikel 6 lid 1 sub b van de AVG).

2. Om uw persoonlijke account aan te maken en te onderhouden

Er wordt voor u een account aangemaakt, zodat u volledig gebruik kunt maken van uw diensten. Een account bevat persoonsgegevens zoals uw naam, achternaam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, eerdere bestellingen en/of lopende contracten. Dit doel is nodig voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst (artikel 6 lid 1 sub b van de AVG). De persoonsgegevens die u via uw account opgeeft, kunt u aanpassen wanneer u wilt.

3. Voor klantenservice: afhandeling van vragen, opmerkingen en klachten

U kunt ons bereiken via telefoon, e-mail, chat en social media. Om u direct te kunnen helpen, maken we gebruik van de gegevens die beschikbaar zijn in ons klantrelatiesysteem. Hierin staan bijvoorbeeld uw contactgegevens en aankoopgeschiedenis. Telefoongesprekken en contactlogs met onze Klantenservice kunnen gebruikt worden voor trainingsdoeleinden.

De gegevens die we voor dit doel gebruiken zijn nodig voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst (artikel 6, lid 1, sub b van de AVG) en/of ons gerechtvaardigde belang (artikel 6, lid 1, sub f van de AVG).

4. Voor analyses en ter ontwikkeling van onze website, producten en diensten

We benaderen u soms voor klantonderzoeken, bijvoorbeeld om uw tevredenheid te meten. Uw feedback en (online) klantgedrag zijn voor ons erg waardevol om onze dienstverlening te kunnen verbeteren. We geven u altijd de mogelijkheid om zich uit te schrijven voor dergelijke klantenonderzoeken via Mijn Hostnet. De grondslag is ons gerechtvaardigde belang bij een efficiënte bedrijfsvoering (artikel 6 lid 1 sub f van de AVG).

We verwerken ook gegevens die u indirect aan ons verstrekt. Onze website gebruikt cookies voor functionele doeleinden, analytische doeleinden en marketingdoeleinden. De functionele cookies zijn nodig voor het gebruik van de website. Het betreft de volgende gegevens:

 • locatiegegevens;
 • IP-adres of app-ID's;
 • internetbrowser en apparaattype;
 • websitetaal.

De gegevens uit de analytische cookies en marketing-cookies worden niet gekoppeld aan de overige gegevens die u tijdens het bestelproces opgeeft, maar zorgen er wel voor dat wij inzicht krijgen in de conversieratio, de manier waarop onze website gebruikt wordt en de manier waarop we onze site kunnen verbeteren. Meer informatie over cookies vindt u in de cookieverklaring verderop in deze privacy- en cookieverklaring. De wettelijke basis is toestemming, die u geeft door akkoord te gaan met onze cookievoorwaarden in de cookie-banner op de website (artikel 6 lid 1 sub a van de AVG).

5. Voor het verzenden van aanbiedingen, nieuws en acties per e-mail

Via Mijn Hostnet kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief. U ontvangt alleen marketingberichten van ons als u daarvoor toestemming heeft gegeven, of als u producten of diensten bij ons heeft afgenomen en niet heeft aangegeven de marketingberichten niet te willen ontvangen. Ontvangt u liever geen nieuwsbrief meer? Uitschrijven doet u door onderaan de nieuwsbrief op ‘Uitschrijven’ te klikken of door in Mijn Hostnet uw e-mailvoorkeuren aan te passen.

We verwerken ook enkele gegevens zonder dat u dit direct merkt. Bijvoorbeeld als u onze elektronische (nieuws)brieven leest. We verzamelen deze gegevens door middel van e-mailpixels. Met behulp van de e-mailpixels weten we of en wanneer een e-mail is geopend en op welke links in de e-mail is geklikt. Zo weten we hoe effectief en relevant onze nieuwsbrieven zijn en kunnen we op termijn een meer gepersonaliseerde selectie van nieuws en/of aanbiedingen toesturen en deze afstemmen op uw interesses.

Als u niet wilt dat wij een e-mailpixel gebruiken, dan is dat uiteraard geen probleem. U kunt u dit aangeven door een e-mail te sturen naar marketing@hostnet.nl. In dat geval ontvangt u geen gepersonaliseerde nieuwsbrieven en/of aanbiedingen meer. De rechtsgrondslag is ons gerechtvaardigde belang (artikel 6 lid 1 sub f van de AVG).

Met wie delen we uw persoonsgegevens?

Hostnet verkoopt of verhandelt uw persoonsgegevens niet aan derde partijen. Wij kunnen bepaalde persoonsgegevens wel delen met externe leveranciers (zoals een verwerker) of overheidsinstanties voor de hierboven beschreven doeleinden. Dit gebeurt in overeenstemming met relevante wetgeving. 

Leveranciers

In beperkte gevallen kan een specifieke leverancier ons helpen bij het verwerken van uw persoonsgegevens. Met zulke leveranciers sluiten wij verwerkingsovereenkomsten. Dit doen we zodat goed is vastgelegd dat zij persoonsgegevens correct beveiligen en zij tijdig melding bij ons doen bij (een vermoeden van) een datalek. 

Overheidsinstanties

Hostnet kan wettelijk verplicht worden om sommige persoonsgegevens te delen met overheidsinstanties. Het kan ook noodzakelijk zijn dat Hostnet uw persoonsgegevens overdraagt om de rechten van Hostnet te beschermen. Ook dit gebeurt in overeenstemming met de relevante wetgeving. We kunnen bijvoorbeeld gegevens delen met overheidsinstanties als we van mening zijn dat uw acties niet in overeenstemming zijn met de wet, onze voorwaarden of ons beleid en om de rechten, eigendommen en veiligheid van Hostnet en anderen te beschermen. Misbruik of evident illegale activiteiten melden wij in dat kader altijd.

Overige partijen

Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens bijvoorbeeld delen met de volgende partijen:

 • Aandeelhouders
  Wij kunnen gegevens delen met aandeelhouders. Bijvoorbeeld voor het opstellen van managementrapportages of voor klantenservice-diensten. Ook is het mogelijk dat we persoonsgegevens delen met een potentiële nieuwe aandeelhouder voor een mogelijke verkoop van aandelen.
 • Andere group.ONE-entiteiten
  We kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan andere entiteiten binnen ons moederbedrijf group.ONE, bijvoorbeeld als u additionele diensten van een andere entiteit binnen group.ONE afneemt via Hostnet. Systeembeheeractiviteiten kunnen in Nederland, Denemarken en India plaatsvinden. Ontvangers binnen group.ONE verwerken uw persoonsgegevens wanneer dit nodig is om u ondersteuning te bieden bij diensten die u bij Hostnet afneemt en doen dit als verwerker van Hostnet op grond van een verwerkersovereenkomst.
 • Uitgevende instanties van domeinnamen
  Als domeinnaamregistrar is Hostnet verplicht om, wanneer u een domeinnaam registreert, bepaalde informatie te verstrekken aan de uitgevende instantie van de betreffende domeinextensie. Deze informatie kan verschillen per uitgevende instantie. In de regel verstrekken wij uw contactgegevens (naam en adres), maar mogelijk ook uw e-mail, telefoonnummer en geboortedatum. De relevante uitgevende instantie kan dergelijke informatie voor het publiek beschikbaar stellen via een open, toegankelijke database van domeinnaamhouders, de zogenaamde WHOIS-database. Voor sommige extensies geldt dat u de WHOIS-gegevens kunt laten afschermen door de uitgevende instantie. Uw gegevens zijn dan nog wel bekend bij de uitgevende instantie, maar niet meer zichtbaar in de openbare WHOIS-database.
 • Ons accountantskantoor
  Wij kunnen gegevens delen met ons accountantskantoor voor het uitvoeren van onze (jaar)controles.
 • Ict-dienstverleners
  Tijdens het onderhouden, beheren en ondersteunen van onze systemen en applicaties kunnen ict-dienstverleners beperkt toegang hebben tot verschillende persoonsgegevens. Dit wordt altijd vooraf besproken met Hostnet.
 • Deurwaarders, bewindvoerders en overige externe adviseurs
  Aan deze partijen kunnen wij uw naam, contactgegevens en financiële gegevens verstrekken.

Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?

Op grond van artikel 32 uit de AVG zijn wij verplicht om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. De beveiliging van uw persoonsgegevens is bij ons goed geregeld door fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. 

Alleen werknemers die daarvoor van ons een bevoegdheid hebben gekregen, hebben toegang tot persoonsgegevens. Zij hebben hiervoor een geheimhoudingsverklaring getekend. Wij kennen mede daardoor een passend beschermingsniveau. Dit beschermingsniveau stellen wij bij wanneer nodig. Wij doen er alles aan om datalekken (inbreuken op de beveiliging) te voorkomen. Wanneer er sprake is van een datalek, handelen wij volgens ons datalekprotocol.

Waar slaan we uw gegevens op?

Voor het verkrijgen en bewaren van bepaalde gegevens gebruiken we verschillende applicaties. Om uw privacy te waarborgen, kiezen we onze leveranciers zorgvuldig uit en zijn deze applicaties aan strenge regels gebonden. De meeste gegevens worden opgeslagen binnen de Europese Unie (EU).

Opslag buiten de EER

Voor de gegevens die buiten de EER (Europese Economische Ruimte) worden verzonden, werken we alleen met partijen die volgens de Europese regels voldoende bescherming bieden. Als we (eventueel via onze externe dienstverleners) uw gegevens buiten de EER verwerken, dan zorgen we voor een passende bescherming van uw persoonsgegevens. Bijvoorbeeld door speciale contracten (standard contractual clauses) te gebruiken.

Wat zijn uw rechten?

U heeft het recht om goed geïnformeerd te worden over wat wij met uw gegevens doen en waarom we uw gegevens nodig hebben. Dat doen we via deze privacyverklaring. Daarnaast heeft u de volgende rechten:

 • recht op inzage (als u wilt weten welke gegevens we van u verzamelen);
 • recht op rectificatie (we passen graag alle gegevens aan die niet meer kloppen);
 • recht om vergeten te worden (in sommige gevallen kunt u ons vragen om uw gegevens te verwijderen);
 • recht op beperking van de verwerking (in sommige gevallen mag u ons vragen om het verwerken van uw gegevens te beperken);
 • recht op overdraagbaarheid van gegevens (als u dat wilt, kunnen we uw gegevens doorgeven aan een andere partij of u een kopie van uw gegevens geven);
 • recht op bezwaar (in sommige gevallen mag u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens).

Gebruikmaken van uw rechten

Wilt u gebruikmaken van een van uw rechten? Neem dan contact op via de contactgegevens hieronder. Wij helpen u graag om u rechten uit te oefenen. Als wij goede redenen hebben om uw verzoek te weigeren, lichten wij toe waarom dit zo is.

Aanpassen van uw gegevens

U kunt uw klantgegevens inzien en aanpassen via Mijn Hostnet. Eenmaal ingelogd gaat u naar 'Account'. Hier vindt u uw contactgegevens en kunt u deze wijzigen. Ook uw WHOIS-gegevens past u aan via Mijn Hostnet. Eenmaal ingelogd gaat u naar 'Diensten'. Hier kiest u de domeinnaam waarvan u de WHOIS-gegevens wilt wijzigen. Kies nu via de tab 'Domeinnaam' voor 'WHOIS-gegevens wijzigen'.

Indien de contracthouder van een domeinnaam wijzigt, is het nodig het contract te verplaatsen naar diens klantaccount. Meer informatie daarover leest u via de volgende pagina: https://helpdesk.hostnet.nl/hc/nl-nl/articles/360015285718-hoe-kan-ik-het-contract-van-mijn-domeinnaam-verplaatsen.

Cookies

Op onze websites gebruiken we cookies van onszelf en van derde partijen. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het apparaat (zoals een computer, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat. Hostnet gebruikt cookies om: 

 • functionaliteiten van de website mogelijk te maken (technische en functionele cookies);
 • het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website gebruiksvriendelijker te maken (analytische cookies);
 • gepersonaliseerde advertenties te kunnen tonen (marketing-cookies).

Deze cookies verzamelen de volgende gegevens van u:

 • IP-adres;
 • cookie-ID;
 • website- en klikgedrag;
 • referrer-url.

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij vragen we, voor zover wij dat verplicht zijn, om uw akkoord voor het gebruik van cookies.

Cookies in- of uitschakelen

In uw webbrowser kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd wanneer u hiermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van uw browser. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

Cookies verwijderen

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt de cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen, voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Cookie-voorkeuren aanpassen

Via de knoppen hieronder kunt u uw cookie-voorkeuren aanpassen.

Cookie; entiteit; waarborgen
Soort
Doel
Bewaartermijn
Cookie; entiteit; waarborgen

Google Tag Manager

Google LLC, Verenigde Staten

Privacyverklaring

Soort

Functioneel 

Doel

Cookies van Google Tag Manager maken het mogelijk om scripts van andere cookies in te laden. Google Tag Manager is puur functioneel en wordt niet gebruikt voor het verzamelen van persoonsgegevens.

Bewaartermijn

Sessie

Cookie; entiteit; waarborgen

Google DoubleClick

Google LLC, Verenigde Staten

Privacyverklaring

Soort

Marketing

Doel

Deze cookies worden gebruikt om de acties van de websitebezoeker op de website te registreren na het bekijken van of klikken op advertenties. Het doel hiervan is om de effectiviteit te meten en gepersonaliseerde advertenties te tonen.

Bewaartermijn

Maximaal 6 maanden

Cookie; entiteit; waarborgen

Google Analytics

Google LLC, Verenigde Staten

Privacyverklaring

Soort

Analytisch

Doel

Deze cookies worden geplaatst om inzicht te verkrijgen in het bezoekersgedrag en om aan de hand hiervan de gebruikerservaring te verbeteren. We hebben deze cookies privacyvriendelijk ingesteld. Dat betekent dat we:

 • een verwerkersovereenkomst met Google hebben gesloten;
 • Google alleen gemaskeerde IP-adressen geven;
 • verder geen gegevens delen met Google;
 • geen gebruik maken van andere Google-diensten in combinatie met Analytics.
Bewaartermijn

Maximaal 2 jaar

Cookie; entiteit; waarborgen

Google Dynamic Remarketing

Google LLC, Verenigde Staten

Privacyverklaring

Soort

Marketing

Doel

Deze cookies worden geplaatst zodat wij relevante advertenties kunnen tonen aan mensen die onze website al eerder hebben bezocht. De cookies registreren klikgedrag en websitebezoeken.

Bewaartermijn

Maximaal 1 jaar

Cookie; entiteit; waarborgen

GA Audiences

Google LLC, Verenigde Staten

Privacyverklaring

Soort

Marketing

Doel

De cookies van GA Audiences worden gebruikt om websitebezoekers terug te laten keren, gebaseerd op hun online website-gedrag. Dit betekent dat (onder andere) klikgedrag wordt geregistreerd, met het doel om effectiviteit te meten en websitebezoekers gepersonaliseerde content te laten zien.

Bewaartermijn

Maximaal 6 maanden

Cookie; entiteit; waarborgen

Facebook Custom Audience

Facebook, Inc., Verenigde Staten

Privacyverklaring

Soort

Marketing

Doel

Deze cookies worden gebruikt om advertentie-opties van Facebook mogelijk te maken. Ze registreren klikgedrag en websitebezoeken.

Bewaartermijn

Maximaal 3 maanden

Cookie; entiteit; waarborgen

Facebook Connect

Facebook, Inc., Verenigde Staten

Privacyverklaring

Soort

Marketing

Doel

Deze cookies worden gebruikt om advertentie-opties van Facebook mogelijk te maken. Ze registreren klikgedrag en websitebezoeken. Deze cookies registreren een uniek ID om terugkerende apparaten te herkennen. Het doel daarvan is om gericht en gepersonaliseerd te adverteren.

Bewaartermijn

Maximaal 3 maanden

Cookie; entiteit; waarborgen

LinkedIn Ads

LinkedIn Corporation, Verenigde Staten

Privacyverklaring

Soort

Marketing

Doel

Deze cookies worden geplaatst om het online advertentieaanbod te verbeteren en inzicht te krijgen in onze campagne-prestaties.

Bewaartermijn

Maximaal 2 jaar

Cookie; entiteit; waarborgen

LinkedIn Analytics

LinkedIn Corporation, Verenigde Staten

Privacyverklaring

Soort

Analytisch

Doel

Deze cookies worden geplaatst om inzicht te krijgen in het gebruik van onze website en de site aan de hand van deze inzichten te verbeteren en hiermee het gebruiksgemak te verhogen.

Bewaartermijn

Maximaal 2 jaar

Cookie; entiteit; waarborgen

Hotjar

Hotjar Ltd., Malta

Privacyverklaring

Soort

Analytisch

Doel

Hotjar is een technologische dienst die ons helpt om de ervaring van onze gebruikers beter te begrijpen. Bijvoorbeeld: hoeveel tijd zij doorbrengen op welke pagina, op welke links ze klikken, wat voor content zij wel en niet interessant vinden. Dit stelt ons in staat om onze website te verbeteren via feedback van gebruikers. Hotjar gebruikt cookies en andere technologieën om data te verzamelen over het gedrag van onze gebruikers en hun apparaten. Het gaat daarbij in het bijzonder om IP-adressen van apparaten (vastgelegd en opgeslagen, alleen in geanonimiseerde vorm), schermresolutie van het apparaat, apparaattype (unieke apparaat-ID’s), browser-informatie, geografische locatie (alleen op landsniveau) en de voorkeurstaal voor de weergave van onze website.

Bewaartermijn

1 jaar

Cookie; entiteit; waarborgen

New Relic

New Relic, Verenigde Staten

Privacyverklaring

Soort

Analytisch

Doel

Aan de hand van deze cookies monitoren we de service van de website.

Bewaartermijn

Sessie

Cookie; entiteit; waarborgen

Microsoft Bing Ads

Microsoft Corporation, Verenigde Staten

Privacyverklaring

Soort

Marketing

Doel

Bing is een dienst van Microsoft die het mogelijk maakt om advertenties te tonen bij de zoekresultaten van de Bing-zoekmachine. Deze cookies worden geplaatst om kliks en aanvragen op onze advertenties te kunnen meten, om zo onze campagnes te optimaliseren. Ook kunnen we via deze cookies bezoekers die bepaalde pagina’s op onze website hebben bezocht, opnieuw bereiken via advertenties op sites van derden. Deze cookies genereren een uniek user-ID en maken het volgen van gebruikers mogelijk door synchronisatie van het ID. De cookies registreren anonieme bezoekersgegevens om de efficiëntie van advertenties te meten.

Bewaartermijn

1 jaar

Cookie; entiteit; waarborgen

Diversen:

First party cookies met strikt functionele doeleinden.

Soort

Functioneel

Doel

Deze cookies maken noodzakelijke functionaliteiten van de website mogelijk. Bijvoorbeeld het onthouden van de gekozen taal, het onthouden of er toestemming is gegeven voor cookies en het tonen van de cookiebanner.

Bewaartermijn

Maximaal 2 jaar

(Sub)verwerkers

Voor onze diensten maken we gebruik van (sub)verwerkers. Een (sub)verwerker is een partij die namens Hostnet persoonsgegevens verwerkt, zodat u onze diensten kunt gebruiken. Wanneer u onze verwerkersovereenkomst in Mijn Hostnet invult, geeft u (sub)verwerkers toestemming om uw gegevens te verwerken.

Domeinen

 • Ascio voor de levering van meerdere extensies;
 • BrandShelter voor de levering van meerdere extensies;
 • BRS Media voor de levering van meerdere extensies;
 • CentralNic voor de levering van meerdere extensies;
 • CentralNic Reseller voor de levering van meerdere extensies;
 • DK Hostmaster voor de levering van .dk;
 • DNS Belgium voor de levering van .be;
 • DNS.PT voor de levering van .pt;
 • Enom voor de levering van meerdere extensies;
 • EPAG voor de levering van meerdere extensies;
 • EURid voor de levering van .eu;
 • Internetstiftelsen voor de levering van .nu en .se;
 • Metaregistrar voor de levering van .ml;
 • Nominet voor de levering van .uk, .co.uk en .org.uk;
 • OpenSRS voor de levering van meerdere extensies;
 • Register.BG voor de levering van .bg;
 • RU-CENTER voor de levering van .ru;
 • SIDN voor de levering van .nl.

SSL

 • Let's Encrypt voor gratis SSL-certificaten;
 • The SSL Store voor betaalde SSL-certificaten, zoals Wildcard SSL;
 • Xolphin voor EV SSL-certificaten;
 • Sectigo voor EV SSL-certificaten.

Webhosting

 • Patchman om websites te controleren op malware en softwarelekken.

VPS

 • Acronis voor het maken van back-ups.

Microsoft 365

 • Microsoft voor het leveren van de dienst;
 • SkyKick voor het migreren naar Microsoft Exchange.

Facturatie

 • Ultimoo Incasso voor het verzenden van aanmaningen;
 • DMDR voor het verzenden van facturen.

Klantenservice

 • Zendesk voor het klantcontact via e-mail, telefoon, chat en social media;
 • Trigon voor onafhankelijk klantonderzoek.

Hostnet Website Maker

 • CM4all voor het leveren van Website Maker.

Plesk

 • Plesk voor het leveren van een Control Panel voor Unmanaged en Managed VPS.

Overig

 • SpamExperts voor het leveren van spamfiltering en virusscanning;
 • Virtuozzo voor het leveren van diensten van Hostnet;
 • group.ONE-entiteiten voor het bieden van ondersteuning bij uw diensten.

Over deze verklaring

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Aanpassen privacy- en cookieverklaring

Hostnet behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wanneer er wijzigingen zijn, publiceren wij deze op onze website. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywet heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactpunt voor Verordening (EU) 2021/784 van het Europees Parlement en de Raad

E-mail: blockdisseminationofterroristcontentrequest@b-one.net
Ondersteunde talen: Engels

Deze contactmogelijkheid is uitsluitend bedoeld voor communicatie in overeenstemming met de bovengenoemde Verordening (EU) 2021/784. Andere vragen worden niet beantwoord en moeten via de juiste contactkanalen worden ingediend.

Contactgegevens Hostnet

Als u vragen heeft over uw privacy en onze privacy- en cookieverklaring, dan kunt u deze stellen door contact op te nemen met Hostnet via:

De Ruijterkade 6
1013 AA Amsterdam
telefoonnummer: 020-7500800
e-mail: marketing@hostnet.nl

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 7 november 2023.

 

Stel je vraag via onze chat en krijg direct antwoord. Wel zo makkelijk.